۱۲ آذر ۱۳۹۲

یک گل به خودی ظریف

عین جمله آقای ظریف رو از رسانه مهرنیوز مینویسم : ""ما اماده گفتگو با امارات برای رفع سوء تفاهمات پیرامون ابوموسی هستیم"" . من نه یک ناسیونالیست هستم و نه کاری به این کارها دارم اما خیلی واضح آقای ظریف با گفتن همین جمله نه فقط تمامیت ارضی کشور رو زیر سوال و به ایرانیها توهین کرده  بلکه یک مساله امنیتی رو برای کشور بوجود آورده . آیا ما حاضریم برای ایرانی بودن شهر اصفهان با هر کشور همسایه یا غیر همسایه مذاکره کنیم ؟
در اصول اولیه کشورداری خاک فلان جزیره با جزیره یا استان دیگری فرق نداره و در تمامی موارد تملک یک کشور بر یک محدوده از هر نظر عقلی غیر قابل مذاکره است . کدوم کشور در تاریخ حاضر شده برای ادامه تملک بر یک سرزمین که هزاران سال در اختیار اونها بوده مذاکره کنه که آقای ظریف این استراتژی رو الگو برداری کرده اند ؟ این گل به خودی واضح آقای ظریف خیلی واضح در یادها خواهد ماند و اگه دولت تدبیر و امید در انجام قولهاش مبنی بر باز کردن فضاهای اجتماعی موفقیت نداشته باشه با کاهش امید وافول طرفدارانش در روزهای پایانی این ریاست جمهوری این گل به خودی میتونه سند مهمی بر بی تدبیری این دولت محسوب بشه .