۰۷ فروردین ۱۳۸۹

در اين عکس ويلي برانت (Willy Brandt)، وزير خارجه وقت آلمان، را نشان مي دهد که
در برابر مجسمه يادبود کشته شدگان لهستان در ورشو، زانو مي زند.
لهستان در جنگ جهاني دوم، بالاترين آمار تلفات انساني را درسطح جهاني داشت.
بيش از هفت ميليون نفر با اشغال لهستان در 1939 توسط آلمان نازي جان خود را از دست دادند.
و حالا فکرش را بکنيد که بعد از سه دهه از آن واقعه اسف بار تاريخي، آلمان وزير خارجه اش
ويلي برانت، را به ورشو فرستاده تا دست دوستي به سوي لهستان دراز کند.
او قرار است در ميدان مرکزي ورشو ، کنار مجسمه يادبود کشته شدگان جنگ جهاني دوم لهستان سخنراني کند.
7 دسامبر1970. نفس ها در سينه حبس است و نه فقط لهستان، که دنيا چشم است و گوش تا ببيند و بشنود
او چگونه از کشورش اعاده حيثيت خواهد کرد ... و او کلمه اي حرف نزد.
به جاي رفتن ِ پشت تريبون، با قدم هاي شمرده و آرام به طرف مجسمه يادبود رفت و در برابر آن زانو زد ...
و دقايقي بعد، در برابر چشمان حيرت زده خبرنگاران و حاضران، در سکوتي سنگين جايگاه را ترک کرد ...
ويلي برانت جايزه نوبل صلح 1971 را به خاطر اين حرکت زيبا از آن خود کرد و مرد آن سال شد.
امروزه، يکي از ميادين اصلي ورشو به نام ويلي برانت است و نماي يادبودي از او، در حاليکه زانو زده است، در وسط اين ميدان به چشم مي خورد
۱۵ اسفند ۱۳۸۸

ملت ایران - کودک چینی

(یه عکس كنايه دار از یکی از روزنامه های امروز)
احمدی نژاد : ملت ايران قله هاي پيشرفت ار فتح مي كند