۳۰ مهر ۱۳۹۲

آن مرد آمد

مجید توکلی یعنی جنبش سبز زنده است 
مجید توکلی یعنی چهار سال میگذره . برای یک نفر در کاخ ریاست جمهوری و برای یک نفر در زندان .
مجید توکلی بعنی کل زندگیمون مثل این 4 سال میگذره . برای بعضیها  به قیمت ثبت شدن اسمشون بدنام تر از چنگیز در تاریخ ,  و برای بعضی ها ماندن در تاریخ در کنار امیرکبیرها .
مجید توکلی یعنی جنبش سبز حزب نبوده و نیست که برای بودن نیاز به اجازه ی شریعتمداری و خامنه ای داشته باشه , مجید توکلی یعنی جنبش سبز به درخواست نیک آهنگ ها  شکل نگرفت که با توهین اونها سرخورده و با فراموشی اونها فراموش بشه .
مجید توکلی یعنی جنبش سبز هر روزی از تاریخ این سرزمین که ما خودمونو باور کردیم و دستهامونو تو دست هم گذاشتیم زنده بوده , فرقی نداشته روز تلخ هجده تیر هفتاد و هشت بوده یا روز شیرین زنجیره انسانی هشتاد و هشت . 
مجید توکلی یعنی من و تو میتونیم هر ثانیه از زندگی هسته ی جنبش سبز باشیم اگه یک هزارم مجید به سبز بودن خودمون باور داشته باشیم .

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر