۲۱ مهر ۱۳۹۲

971 روز از حصر سه مرد گذشت 971 روز از حصر غیر قانونی و غیر انسانی سه ایرانی گذشت . سه مرد که تا امروز پای قولی که دادند ایستادند . توبه نکردند که پست ترین ها خوار کنند . فرار نکردند که رذل ترین ها به رگبار قتل عام کنند . آمدند تا برای اولین بار هرچند کوتاه روزگاری سبز رو در کنار هم ببینیم , و تا امروز سبز ایستادند تا سبز بودنمون رو باور کنیم .


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر