۲۸ آذر ۱۳۸۸

خاك بر سر وكيل و وزيرتون ...

روزي جاروجنجال كردند كه اي زمينيان و زمانيان خاك بر سرمان شد كه سبز ها فرياد زدند  " نه غزه نه لبنان جانم فداي ايران "
و فردا روز اشك تمساح ريختند كه ايها الناس اينها به جاي جمهوري اسلامي به اين قشنگي !  فرياد ميزنند  " استقلال آزادي جمهوري ايراني "
و همين پريروزا بود كه همه اونائي كه بايد ببينن ديدن عكس رهبر فقيه فقيد مطلقشون تو روز به زير پا كشيده شد و هيهات كه همچنان هيچ كس به چپ ِ ابوي محترمش هم نبود !
و اين شد  سران كودتا كه ماههاي متوالي در حسرت يه شب خواب راحت چشمانشان به باباقوري نزديك شده بود گرد هم اومدند و فكرشونو بسي جمع كردند و ماتحت مباركشونو بسي خاروندند و تصميمي گرفتند بس مهمتر از تصميم كبري :
" عكس خميني رو به زير بكشيد "
اولي گفت : همين خميني خودمونو كه ميگيم رهبر جونمون بوشو ميده !؟ (همون صل علي محمد بوي خميني آمد  )
دومي گفت : احسنتم ! كه اينگونه جنبش سبزشونو گل ميگيريم و اگه گل هم نگيريم لا اقل كاه كه ميگيريم و دوزار تفرقه كه بينشون ميندازيم
سومي گفت : امروز عكس خميني رو پائين بكشيم فردا روز چه گهي ميخوايم بخوريم ؟؟
چهارمي اومد حرف بزنه كه رهبر فقيد فقيه مطلقشون پريد وسط حرفش و بادي به غبغب انداخت كه همين پيشنهاد را خوش است !
و شور شعفي در سران پديدار گشت به خيال اينكه بتونن به قول امروزيا بامبولكي و به قول ديروزيا پيرهن عثماني واسه جنبش سبز درست كنن .. عكس خميني پائين كشيدند و فرداش داد و هوار و نعره ها زدند و شاخ و شونه ها كشيدند اما همچين كه شب شد بازم خواب به چشاشون نيومد كه نيومد ...
عمه و خاله و دائي و پدرهايشان را دور هم جمع كردند هزار نفري راهپيمائي ميليوني برگزار كردند  و به هركدوم از اين ميليونها دو ميليون چوب و چماق دادند و مرحبا بر جنبش سبز ,
  كه چون اين حربه را بچه هاي سبز ديدند و شنيدند  به زيركي واسه 27 آذر جاخالي دادند و اينگونه با عقل و  وحدت سبز بچه هاي جنبش و موسوي و كروبي باغيرتشون اين حربه هم به درك واصل شد و فرصتي گشت براي راهپيمائي محرم سبز و عناصر اطلاعات خبر اوردند كه  زن و مرد و پير و جوون به ريش اين خيمه شب بازي جديد دولت كودتا بسيار خنديدند و دو صد برابر آماده ي راهپيمائي عظيم خودشون گشته اند . و  آ مجتبي خامنه اي از ته دل فرياد زد : اي خااااك بر سر وكيل و وزيرتون كنن كه محرم اومد و شوما هنوز نتونستين هيچ گهي بخورين !

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر